Långlöts Hembygdsförening

 

Fattighuset...  Långlöts bastu och före detta fattighus.
 
Historisk bakgrund

I början av 1940-talet kom det önskemål om att få igång bastuverksamhet i Långlöt. Enligt uppgift var det var en man från socknen vid namn Ernst Wilhelm (E W) Nilsson som tog initiativ till detta. E W Nilsson hade varit med som frivillig i det finska vinterkriget 1940. I Finland var det ju mycket vanligt med bastubad så det var där han fick idén till en bastu i Långlöt. Även andra sockenbor hade önskemål om en bastu. Någon källa säger att det var skolläraren Harald Moström från Norrland som tog med sig bastuseden till orten. Han var säkert inblandad också. Man tog kontakt med kommunen via kommunalmannen och lanthandlaren Axel Gustafsson. Det gamla fattighuset mitt emot Långlöts prästgård stod tomt, så då ordnade kommunen att bygga om stugan till bastu. Man bildade en bastukommitté som bestod av Hilding Johansson, Sven Hasselbom, Axel Gustafsson samt Verner Andersson.

Den till en början, rätt spartanska badinrättningen, användes bland annat för socknens skolbarn. Bastubad ingick alltså i schemat. För vuxna var det bastu kvällstid, för damerna på torsdagar och på fredagar för herrar. Den första tiden skötte bastukommittén badet men efter kommunsammanslagningen 1952 anställde man personal som svarade för skötseln. Det har varit flera personer från bygden som varit vaktmästare som såg till att allt fungerade med bland annat inkasserande av badavgiften, uppvärmning och städning. Några som kan nämnas är E W Nilsson, Alma Andersson, Nils Nilsson (Post-Nisse), Hedvig Karlsson och Ebba Nilsson. Från början var bastun uppvärmd med ved och det vara bara kallt vatten i duschen. Bastun har nu två eluppvärmda aggregat, ett tvättrum med två varmduschar, bänkar och tvättbaljor.

I slutet av 1970-talet ville Borgholms kommun stänga Långlöts bastu eftersom de ansåg att det inte fanns något behov av en bastu i Långlöt längre samt att bastubyggnaden var i stort behov av renovering. Det skulle bli för dyrt med en renovering. Nu blev långlötborna upprörda och protesterade mot beslutet. Kommunen gav med sig och gav ett bidrag till material och sedan gjorde ett antal sockenbor arbetet med renoveringen. Omklädningsrummets väggar dekorerades tidlöst och vackert av konstnären Lasse Karlsson Frost. Dåvarande kommunalrådet Ivar Nilsson från Bredsättra återinvigde bastun.

För en billig penning får man ta del av en av Ölands charmigaste badhus.
Dessutom får du veta det senaste från bygden.


Ansvarig för verksamheten i bastun är Bertil Nilsson, Åstad.
Tel. 0485-56 10 72
_______


Artikel från 30 november 1979 i Ölandsbladet

Tidningsurklippen kommer från Karin & Karl-Gunnar Larsson i Långlöt

 Långlöts Hembygdsförening Copyright © Birger Ohlson
Bizon 2023
Fattighuset...