BjörkerumUtdrag från Långlöts sockenbok 1970
Byn är uppbyggd tätt invid sockengränsen mot Runsten och i södra kanten av sina ganska vidlyftiga ägor. Bynamnet är lätt att förklara; ett odlat område i björkskogen. Nu liksom förr finns det rätt mycket björkskog på ägorna och dessutom vackra lundar av ek, ask och alm nordost om byn.

Björkerum består av 5 oförmedlade eller 1 7/8 förmedlade hemman. De fem gårdarna ligger idag exakt som de låg för 300 år sedan och säkerligen också hade legat under medeltiden, i en gles rad med den nordligaste gården indragen ett stycke åt väster från bygatan. Byn är välbyggd och prydlig och har flera vackra äldre manbyggningar.


Vy från Björkerums bygata sett från norr.


Här presenteras villorna och gårdarna från söder till norr.


Det första stället i söder på östra sidan om vägen ägdes tidigare av Gunnar Andersson.
Gunnars föräldrar Elin och Axel Andersson ägde och bebodde fastigheten tidigare.
Fastigheten har tillhört Björkerum men är nu överflyttad till Dyestad.

 


Den här villan ägdes tidigare av Gun och Gunnar Olsson.

 


Ägare till den här gården är Knut Johansson.
Tidigare ägare är Edit och Viktor Johansson.

 


Magnus Andersson äger den här gården. Tidigare var hans föräldrar Karin och Ingvar ägare.
Dessförinnan var farmor och farfar, Alma och Lage Andersson ägare
och de förvärvade gården 1953.

 


Denna gården äger Rolf Nilsson. Rolf övertog gården efter sina föräldrar Aina och Börje.
Tidigare ägare var Judit och Einar Nilsson.

 


Den här gården ägdes och drevs tidigare av Gun och Gunnar Olsson.
Sonen Göran Olsson är idag gårdens ägare.

 


Den här gården som ligger längst i norr ägdes tidigare av Nils-Johnny Stigeborn och
senare Ann-Sofie Stigeborn och Jens Notini.

 


Smedjan som ligger väster om byn.

 


Väderkvarnen som också står väster om byn.

 

 

Foto: © Birger Ohlson 2006