- byn i mitt hjärta -

 
   

Folkeslunda är för mig inte vilken by som helst.
Byn är en av de mest genuina i sitt slag och en av de bäst bevarade byarna på Öland. Här föddes jag 1947. 
Tidigare var alla gårdarna sammanbyggda men efter laga skiftet på 1820-talet, blev vissa av gårdarna utflyttade upp till stora landsvägen, däribland vår gård. 

Folkeslunda by består av sex gårdar nere i bygatan och fyra uppe vid landsvägen. Vissa av gårdarna är nu sammanslagna och det är tre familjer som brukar dessa tio gårdar.  Det finns även ett antal stugor och villor inom byn.
Folkeslunda  är beläget mitt på östra sidan av Öland och tillhör Långlöts socken. Byn gränsar i norr till Långlöts kyrka och i väster till Himmelsberga, i söder Lerkaka och i öster mot Östersjön.
 

Portal för Långlöts Hemsidor


 

 

Gårdsmiljö

   Uppgifterna är hämtade från olika källor, bland annat från Långlöts sockenbok.
Författat och sammanställt av 
Birger Ohlson

 

 


 

 
Copyright © Birger Ohlson 1999-2015