Folkeslunda bysmedja                            

Tillbaka  

 
Folkeslunda bygata 16

Tidigare ägare till Folkeslunda 6:3


Bild på gården från början av 1900-talet.

Gården sedd från väster där man ser den västra sidobyggningen som fortfarande finns kvar. Till höger i bild ses även lite av överdelen på den gamla mangårdsbyggnaden, som brann ner 1936. Den västra delen av ladan är också borta, men en bild vi har på förra sidan visar att ladan är kvar 1957.

Tidigare ägare var Johan Svensson som kom från Ålem. Han ägde gården från 1874 till 1899. Då övertog dottern Klara Sofia Johansson och hennes man Olof Fredrik Olsson. Olof Fredrik drev gården fram till sin död 1911.
Därefter blev grannen John Petersson arrendator på gården. Olof Fredriks dödsbo står som ägare men även sonen Axel som hade utvandrat till Amerika. Tre av Olof Fredriks döttrar utvandrade också till Amerika. Den fjärde dottern avled i ung ålder.

En av döttrarna som åkte var Alfrida. Det är hennes dotterdotter i Colorado som har skickad alla de här gamla fina fotografierna.
Fridas syster Theresa är född 1883 i Lerkaka på nr 3. Hon utvandrade också till Amerika och bosatte sig i Chicago. Theresa gifte sig med Fredrik Johansson och de bodde i Connecticut.
 


Alfrida (Frida) Olsson, dotter till Olof Fredrik.
Frida utvandrade till Amerika 1913.


 Theresa och Fredrik fick barnen Elsie född 31 oktober 1909,
Frances 15 december 1910 och Ester 31 mars 1913.


Frida är född 1891 i Himmelsberga på nr 3, men kom till
Folkeslunda med sina föräldrar åtta år senare.

Fridas mor Klara Sofia avled i Folkeslunda 1916. Frida åkte hem från Amerika tillsammans med sin bror Axel för att närvara på begravningen.

Frida flankeras av två vänner i USA.

Frida gifte sig i Amerika med Helmer Peterson från Blekinge.

Frida besöker sin fader Olof Fredriks grav i Långlöt 1963.

Olof Fredriks gravsten då Frida var hemma i Sverige.
Gravstenen finns inte kvar idag.


Frida Peterson i USA.
Hon arbetade som sömmerska på Öland
och förmodligen även i Amerika.


Fridas gravsten i Amerika. Hon avled 1 april 1985 vid 94 års ålder.

Fridas far Olof Fredrik var född 1839 i Ismantorp på nr 1.
1880 var han hemmansbrukare i Långlöt nr 3 och 1881 i Långlöt nr 4.
1881-1887 arrendator i Lerkaka nr 3 och 1888 brukare i Folkeslunda nr 4.
1890-1898 brukare i Himmelsberga nr 3 och 1899-1911 hemmansägare i Folkeslunda nr 6.


 
1922 köpte Henning Johansson gården.


Tillbaka

Folkeslunda bygata 18
John Peterssons gård

Vägvisaren i Långlöt

bizon.se