Bondsonen från Långlöt som blev styrman, sjökapten och sedan fastighetsägare i Kalmar


Artikeln är från tidningen Barometern och är godkänd till detta av Gunilla Sax, ansvarig utgivare och tidningschef på Barometern.
Även artikelförfattaren Gunilla Petri-Westin har givit sitt tillstånd. Copyright© Barometern.
Tidningsklipp - Karl Gunnar Larsson
Idag inrymmer fastigheten bland annat Lilla Puben,
en läkarmottagning samt ett antal lägenheter. 


Gården Björkerum nr 5 där Petter Fredrik Johansson var uppväxt.

Martin och Elsa Karlsson som senare var ägare till gården.
Martin Karlssons föräldrar, Ida och Karl Karlsson köpte gården av kapten Petter Fredrik Johansson 1894.1953 köpte Gun och Gunnar Olsson gården av Martin Karlsson
som fortfarande finns i familjens ägo.

 

Layout -  Bizon 2013