Kvistorp
Norra gården

Södra gården
 
Den norra gården i Kvistorp har funnits sedan slutet av 1700-talet
då huvudgården delades upp i två gårdar. Gården förvärvades 1946
av Gurli och Gillis Pettersson. Gården kom till släkten 1912.
2004 köptes gården av Daniel Moberg och Angelica Ahlbeck.
Idag ägs gården av Ingela och Roland Beijer.
 

Ingela och Roland Beijers fint renoverade mangårdsbyggnad.I den gamla ladugården har Ingela sitt galleri, Galleri Qvistorp.

 


Här var Daniel Moberg ägare till gården.
 


Mangårdsbyggningen.
 


Mobergs ladugårdslänga.Kvistorps by är belägen i den nordvästra delen av Långlöts socken.

 


Foto: Birger Ohlson 2006
                           Södra gården