Tillbaka

    Långlöts kyrka

Kyrkogården

 Långlöts kyrka som vi ser idag kom till 1794 då en stor ombyggnad genomfördes. Murverk från den gamla klövsadelskyrkan ingår i den nuvarande byggnaden.
De äldsta delarna av kyrkan byggdes på 1120-talet.


Kyrkan sedd från nordost.
 Den senaste omfattade renoveringen av Långlöts kyrka genomfördes
under 18 månader åren 1969 till 1970.


Renoveringsarbetena utfördes av byggnadsfirman Bröderna Olsson i Färjestaden.
På bilden ovan är byggnadsarbetarna samlade vid kyrkans södra långvägg runt doktor Ragnhild Boström från riksantikvarieämbetet. Bakre raden från vänster, snickarna Karl Petterson och Erik Nilsson, murarna Bengt-Lennart Johansson, Birger Ohlson (undertecknad) och Artur Persson samt murarhantlangaren Eibert Axelsson. Främre raden byggnadsarbetaren Bertil Pettersson, doktor Ragnhild Boström och byggnadsarbetaren Valfrid (Valle) Andersson. Foto: Helge Gibe.

Renoveringen av kyrkan var genomgripande, putsen knackades av ut- och invändigt och ny puts påfördes. Under arbetets gång kunde man i murverket avläsa kyrkans många byggnadsperioder. Flera igenmurade fönster och gluggar upptäcktes i de gamla väggarna.


Murarna Bengt-Lennart Johansson och Birger Ohlson forslar ut sten och murbruk från de gamla kyrkväggarna.


Byggnadsställningar runt hela kyrkan. Putsen är avknackad och nytt tak är på gång.Den här bilden är tagen av Jan Westergren på Kalmar läns museum i samband med kyrkans renovering 2007.
Det man ser är kyrkans gamla murar som finns under korets nuvarande trägolv. Vid arbetena 1969/70 gjorde vi en utgrävning av detta utrymme där vi fann delar av den gamla kyrkans norrvägg och det gamla altaret.
Vi påträffade även några gravar under korgolvet. Vid södra sidan av altaret fann vi landshövdingen Siffredh Jönssons grav från 1500-talet. Även överinspektoren Peder Starcks familjegrav från 1600-talet finns i det gamla koret. Familjen Starcks gravhäll, som är Långlöts äldsta gravsten, flyttades ut 1795 på kyrkogården strax söder om kyrkans södra ingång. Det är en kalksten med stora järnringar i hörnen. Idag är texten på hällen oläslig men det har stått att Peder Starck och hans hustru Wendela von Campenhausen samt deras fyra små barn fanns i graven.
 

Dopfunten som finns i Långlöts kyrka är skänkt 1668 av ovannämnda Peder Starck och hans hustru Wendela von Campenhausen. Lite kuriosa i sammanhanget är att Wendela von Campenhausen är syssling till min farmors farfars farmors farfars mor enligt min hustru Gullans släktforskning.
Fotot på dopfunten är taget av Helge Gibe.

Wendela von Campenhausens kusin, styckgjutaren Johan Meyer, göt 1670 skeppsklockan till regalskeppet Kronan. Fadern Gerhard Meyer göt  Hammarskjöldklockan i Norra Möckleby kyrka.
Johan Meyer är syssling till min farmors farfars
farmors farfars mor.

Guldsmedsmästare Peter Britt född ca 1673, sålde 1714 en brudkrona i förgyllt silver till Långlöts församling. 1722 förgyllde Peter Britt nattvardskalken och då tror man att han samtidigt tillverkade paten till församlingen. Peter Britts hustru, Ingeborg Sylvester 1677-1765, är syssling till min farmors farfars farmors mor, också enligt Gullans forskning.

 

Copyright © Birger Ohlson Bizon 2007                                     Fler bilder