Cangemark

Den här gården äger Leif Cangemark och Monika Nord Cangemark.


Stället var tidigare en jordbruksfastighet och ägdes då av Kjell Larsson.


Kjell övertog gården efter föräldrarna Linnéa och Axel Larsson.


Den här gården är en av två gårdar som fortfarande är kringbyggda i Långlöts by.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2012