Daniel Berggren

Här bor Daniel Berggren.
Tidigare var det en lanthandel här som drevs av Edit och Gustav Andersson.


Fastigheten sedd från söder med Arnold Olssons hus i bakgrunden.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006 - 2015