Joakim Goldhahn

Sally och Joakim Goldhahn är ägare till den här fastigheten.


Tidigare ägare var Vanja och Lars Andersson och dessförinnan
ägde Lasses föräldrar Ella och Evald Andersson gården.


Ladugården som tillhör gården ligger på västra sidan av vägen.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006 - 2015