Lars Hoflund

I den här fastigheten bor familjen Lars Hoflund.


Fastigheten sedd från söder med Norrgårdens ladugård i bakgrunden.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006