Anders Jonés

Den här fastigheten ägs av Malin och Anders Jonés.


Tidigare var stället en jordbruksfastighet och ägdes då av Eivor och Ivar Petersson.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006