Jan Erici Långlöts norrgård Erici Production
Trio Erici

Långlöts norrgård ägs av Anna och Jan Erici. Tidigare var Anna och Gustaf Cedergren ägare till gården.
Grindstolparna var med på lantbruksutställningen i Borgholm 1938.
På gården finns Sveriges största vresalm.

Foto på Norrgården från 1860 och som finns i Kalmar läns museums arkiv.
Tidigare ägaren Anna Cedergren infälld i vänster överkant.


Norrgården sedd från söder med gårdens vindkraftverk i bakgrunden.

Gården sedd från norr.


Sidobyggnaden i norr som gårdens arrendatorer har bott i.
På 50-talet var det Inga och Gunnar Johansson som arrenderade gården.
Senare var det Lars Hasselbom som var arrendator och bodde här.


Norrgårdens ladugård som är belägen öster om landsvägen, nordost om mangårdsbyggningen.
På 50-talet var det ibland logdans här på höloftet.


Detta är en arbetarbostad som tillhör Norrgården. Fastigheten är belägen sydost om gården.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006