I början av 1900-talet blev Långlöt vida omtalat för sin ståtliga bygata.
Då bildade ännu ladulängorna utmed landsvägen en så gott som sammanhängande front
ungefär 900 meters längd, och maken till detta kunde ingen annan ölandsby uppvisa.
Idag är endast två av gårdarna helt kringbyggda.
Utdrag från Långlöts sockenbok 1970.

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2012