Marianne Wasseur

Den här fastigheten ägs av Marianne Wasseur. Förra ägaren var Eva Nilsson.


Tidigare ägdes stället av Manfred Andersson Ankarhult.

 

  Copyright © Bizon - Birger Ohlson 2006