I början av 1900-talet blev Långlöt vida omtalat för sin ståtliga bygata.
Då bildade ännu ladulängorna utmed landsvägen en så gott som
sammanhängande front av ungefär 900 meters längd, och maken till detta kunde
ingen annan ölandsby uppvisa. Idag är endast två av gårdarna helt kringbyggda.
Utdrag från Långlöts sockenbok 1970.
 

Här presenteras Långlöts gårdar,
stugor och andra fastigheter
från norr till söder

 

Långlöts Hembygdsförening

Birger Ohlson © www.bizon.se

2021-2022

Vägvisaren i Långlöt

     Norrgården - Långlöt 69
        Lindblom - Långlöt 48
        R Nilsson - Långlöt 61
    D Berggren - Långlöt 59
   O. S. C. Erici - Långlöt 42
  Helen Löfgren - Långlöt 40
  Sten Jonsson - Långlöt 34
  Mikael Larsson - Långlöt 32  
     L-Å Larsson - Långlöt 30
  Anders Jonés - Långlöt 28
Hans Berggren - Långlöt 26
W. R. Wingårdh - Långlöt 24  
S-E Johansson - Långlöt 22