Tillbaka

 

Erici

Långlöt 42


 


Den här fastigheten ägs av Ola, Sten och Charlotte Erici.

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De förra ägare var
Karin och Ingemar Erici.
Huset är byggt 1935.


 


 

Ägarna dessförinnan,
Axel och Gerda Andersson.
Gerda till höger.
De drev tidigare ett lantbruk i södra delen av byn.
 

 


Axel  och Gerda som äldre.
Bizon © 2021
 
   Tillbaka

Helen Löfgren