Flygbilder över norra delen av Långlöts by
Flygbilder över södra delen av Långlöts by
Foto Marie Jonsson, Långlöts prästgård vid en helikopterflygning 2007
 
 
 
Långlöts by