Tillbaka

 

Norrgården

Långlöt 69

 


Långlöts Norrgård ägs av
Anna och Jan Erici.


 

 

 

 

 

Tidigare var Anna och Gustaf Cedergren ägare till gården.
Gustaf övertog efter fadern
Albert Cedergren.

 

 

 


Gustaf och Anna Cedergren

 

 

 

 

 


Grindstolparna var med på lantbruksutställningen i Borgholm 1938.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidobyggnaden i norr har gårdens tidigare arrendatorer har bott i. På 50-talet var det Inga och Gunnar Johansson som arrenderade gården.
Senare var det
Lars Hasselbom som var arrendator och bodde här.

Norrgårdens ladugård.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långlöts Norrgård år 1899. Godsägaren Albert Cedergren omgiven av sin familj. På andra sidan bordet husfrun Hilma Cedergren med
dottern Aina. Bakom bordet prästänkan Laura Jonsson. Sönerna Gunnar på hästen samt Gustav och Arvid på
bänken. Fadern avled året efter att bilden togs.
 

 

Detta är en tidigare arbetarbostad som
tillhör Norrgården.
Fastigheten är belägen
 sydost om gården.

 

 

 

Mer info om Norrgården...


Bizon © 2021
 

   Tillbaka

Hoflund