Den här villan ägs av Lars-Åke Larsson
Tidigare ägare var Anders Moberg och Linda Larsson.
Stället byggdes och beboddes av Evald och Ella Andersson som tidigare ägde och brukade gården Långlöt 43:1 som senare ägdes av sonen Lars Andersson.