Här bor Anders och Gudrun Svensson. 
Tidigare bodde Naemi Jonsson på det här stället.