Den här fastigheten ägs av Åsa och Jan Malmsten.
 


Förra ägarna Gudrun och Benny Lundin renoverade
och byggde ut huset. Foto Lundin.


Innan huset byggdes till och renoverades bodde
Helga och Arvid Pettersson här.