Det här stället ägs av Mait Adegård och Jan Bergström.
Tidigare ägare var Algot Nilsson. Foto: Bergström 2006.