Ägarna av den här fastigheten heter
Karin Liss och Clas Johansson.
Tidigare bodde här en man som kallades "Sjungen".