Här bor Birgitta Gustavsson.
Tidigare bodde även Birgittas man Hans-Egert här.
Hasses föräldrar Gunhild och Axel Gustavsson som
byggde huset bodde också här tidigare.