Den här fastigheten ägs av Ann-Sophie och Åke Hellerstedt.
Tidigare bodde här Birgitta och Hans Nilsson.