I Långlötsmosse finns ett trettiofemtal villor av varierande storlek, småställen och andra fastigheter. Byn tillhörde tidigare Långlöts by och "den forna mossmarken är till största delen avdikad", som det står i Långlöts sockenbok 1970. Byn sträcker sig från bondgårdarna i Långlöts by i norr till Långlöts kyrka i söder.


   Längst i söder, strax norr om Långlöts kyrka, ligger den gamla affärsfastigheten Rosendal, som senare byggdes om och moderniserades.
   A. G. Holtzsberg var affärsinnehavare i början av 1900-talet. Senare drevs butiken av Axel Gustafsson under många år, fram till mitten av 50-talet, då Owe Pettersson, Owes allköp, övertog rörelsen.
   Mellan 1994 och 2009 drev den riksbekanta "Häxan i Långlöt", Ulrika Hävre, sin verksamhet i fastigheten.
   Strax norr om affären, ligger Långlöts före detta mejeri, som byggdes 1924. Sedan driften lades ned 1951 byggdes huset om till samlingslokal för socknen och fick då namnet Hemgården.Lantaffären Rosendal på
A. G. Holtzsbergs tid.
Fotot är från början av 1900-talet
och är från Långlöts sockenbok.

   I norra änden av Långlötsmosse är det gamla missionshuset beläget, uppfört 1911 och som var i bruk fram till 1970-talet. Idag är fastigheten i privat ägo.

Följ med på en vandring i byn från norr till söder.