Hemgården är bygdens samlingslokal. 
Den ägs av alla i Långlöt fast boende personer över 18 år.
   Byggnaden är uppförd 1924 och var fram till 1951 socknens mejeri. Fastigheten byggdes då om och blev socknens träffpunkt.
En bild till