Denna fastigheten ägs av
Christina Nordström och Uno Käärik.
Tidigare bodde Astrid och Hilding Danielsson här.