Den här fastigheten tillhör
Kjersti Ledin Blaag och Carl Fredrik Ledin.

Tidigare ägare var Carl Fredriks mor Inga-Britt Andersson.