Den här fastigheten ägs av
Björn och Ann-Christin Säfström.
Förra ägaren var Ingegärd Sandberg.
Tidigare bodde Ingegärds föräldrar här, Fred och Gerda Lindvall.