Anita och Ingvar Andersson äger den här fastigheten.
Här bodde tidigare bl.a. Emmy och Hjalmar Videll,
Ekholms och Judit Pettersson.