Den här fastigheten ägs idag av
Margita Aronsson och Johnny Jonsson.

Tidigare bodde här Hedvig och Gunnar Karlsson
och senare Anna-Lena Holst.