Denna fastighet ägdes tidigare av Kjell Larsson.
Nu är det nya ägare och namnen läggs in så fort vi får uppgifterna.
Det här stället ägdes tidigare av Kjells faster Judit och
hennes man Emil Andersson.