Den här fastigheten ägs av
Ingrid Canholm Pluntky och Thomas Pluntky.
Tidigare bodde Ulla-Britt och Kjell Nilsson här.
De övertog efter Ulla-Britts föräldrar,
Ada och Helge Thomasson.

En bild till