Långlöts kyrka.
Kyrkan sedd från söder.
Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. På 1200-talet hade den både öst- och västtorn och har som så många andra öländska kyrkor spelat en stor roll som försvarsborg.
Större delen av kyrkans inventarier rövades bort 1677. Endast ett föremål lämnades kvar,  en mycket vacker madonnaskulptur i ek från 1300-talet.
Nu finns här bland annat en stilig brudkrona från 1714, nattvardskärl från 1700-talet, gamla mässkrudar samt flera andra föremål.
 Kyrkan sedd från norr