Det tidigare missionshuset  ägs nu av Rune Vidstige.
Missionshuset uppfördes 1911 av den på sin tid livaktiga missionsförsamlingen och som var i bruk fram till 1970-talet.
Gammal bild.