Den här fastigheten ägs idag av Michael Carlsson.
Tidigare bodde Selma och E.W. Nilsson här och senare sonen Nils Nilsson och sonsonen Bengt.