Den här fastigheten ägs idag av
Agneta och Stefan Jonasson.
Förre ägaren var Michael Carlsson.
Tidigare bodde Selma och E.W. Nilsson här
och senare sonen Nils Nilsson och sonsonen Bengt.