Den här fastigheten ägs av Kerstin och Christer Söderlund.
Foto 2011.

 

Tidigare bodde Ragnar Larsson här.
Foto 2003.