Den här fastigheten ägs av Göran Rönn och Eva Herstorp
Platsen ägdes tidigare av Cesar Balbareay.
Dessförinnan bodde Astrid och Martin Johansson här.