Annika Svensson och Ola Nilsson äger den här fastigheten.
Dessförinnan var Eskil Olsson ägare som övertog stället
efter sina föräldrar Lage och Magda Olsson.