Den här fastigheten ägs av
Simon Nilsson och Jeanette Ingvarsson.
Tidigare ägare var Monica och Petter Nilsson
och dessförinnan Janne Olsson.