Det här Långlöts gamla folkskola.
Idag används en stor del av byggnaden till pensionärshem.
Tidigare var distriktsköterskemottagningen inrymd i en del av fastigheten. I gårdsbyggnaden har hemsamariterna sin lokal.
Se länkar:  Fd. distriktsköterskemottagningen  Hemsamariterna