Ägare till den här fastigheten är
Anne-Marie Vogel & Eddie Sturesson.

Tidigare ägare var Gerd och Björn Aspenstam.
Ägare före dem har varit Evald och Helga Nilsson
samt Sara Johansson.