Siegfried "Sigge" Trenker och Ragna Fahlström
äger den här platsen.
Tidigare bodde Tyra och Herbert Larsson här.
Kvarnen i bakgrunden tillhör Långlöts hembygdsförening
och stugan på gården fanns tidigare på festplatsen Flaten.