Den här fastigheten ägs av Katarina och Urban Åström.
Tidigare ägare var Edvard Andersson.