Ägare till den här fastigheten är Willy Svensson.
Tidigare ägare har varit Vera och Karl Johansson.