Gårdarna
Runsten
  Fastigheterna och dess ägare på 1950- och 1960-talen på Lerkaka malm.  Oskar "Fisk-Oskar" Nilsson/Johanssons plats         
 


Oskar "Fisk-Oskar" Nilsson/Johansson

Den så kallade Fisk-Oskars stuga som ses till vänster på stora bilden är borta sedan 1960 då den eldhärjades.

Vid den tiden bodde här en man vid namn Johan Sigfrid Johansson som var född 1888 i Bäckseda. Han arbetade bland annat som jordbruksarbetare. Johan Sigfrid avled vid branden i huset 24 februari 1960.

Oskar var född 1881 i Katarina församling och kom till Runsten 1907.

Maj Bäckström på moped med passagerare i slutet av 1950-talet.
Fisk-Oskars stuga var belägen strax norr om byns gårdar på östra sida om landsvägen.
Byggnaden som syns till höger tillhörde Gottfrid "Vänlig-Gottfrid" Andersson och till höger syns
också kvarnhästen till en väderkvarn som brann 2004. Kvarnen tillhörde Fridolf Nilssons gård.
 

 
   

Oskar var sjöman då han var yngre, så han har seglat till många platser i världen.

Oskar arbetade som fiskare och han hade sin sjöbod i Garnhagen i Folkeslunda sjömarker. Oskar avled 1955.

 
Fisk-Oskar och Gottfrid "Vänlig-Gottfrid Johansson vid Oskars sjöbod i Folkeslunda.


 

Gottfrid "Vänlig-Gottfrid" Anderssons plats
 

  Lerkaka 49

Gottfrids fastighet är belägen mitt emot Fisk-Oskars tidigare plats på väster sida om landsvägen. Gottfrid var son till båtsman Vänlig i Folkeslunda och familjen kom till Lerkaka 1914. Gottfrid var skomakare och snickare.


Gottfrid Johansson

Gottfrid och hustrun Johanna fick barnen Sigrid samt två söner. Dottern Sigrid gifte sig med Johan August Karlsson och de fick barnen Frideborg född 1926 och Karl född 1929.

Till platsen hörde en liten jordbit norr om fastigheten som kallades Gottfrids horva som senare såldes till gården Folkeslunda 6:2. Horvan är idag bebyggd med ett antal småhus. Kommunen ägde senare fastigheten som då disponerades av
familjen Elin och Edvin Pettersson från 1956. Familjen flyttade in från Karum. Elin var född 1916, uppväxt i Långlötsmosse
och hon avled 1992. Edvin var född 1905 och avled 1983. Båda är begravda på Långlöts kyrkogård.

Gottfrid och Johanna avled 1945 och 1946.


 

Janne "Lille Skomakaren" Johanssons plats
 

Lerkaka 53

Den här stugan är belägen strax norr om Vänlig-Gottfrids fastighet. Skomakaren Janne Johansson
bodde här fram till 1953. Janne och hans hustru hade fosterdöttrarna Birgit och Alice. Alice gifte sig
med Lage Isaksson och de bosatte sig i Örebro. Efter Jannes död 1948 använde systrarna stället
som fritidshus. Alice och Lage samt deras barn tillbringade sina somrar i stugan i Lerkaka.
 

 

Janne Johansson

1947 kom Janne till Lerkaka. Året därpå avled hustrun.

Karl Bäckströms fastighet
 

Lerkaka 55


Karl Bäckström

Kalle var i Amerika 1929-1933 och arbetade bland annat inom restaurangbranschen. Här hemma jobbade han som snickare och byggmästare.

Strax norr om Janne Johanssons plats ligger den här fastigheten. 1940 kom familjen Bäckström till Lerkaka.
 Kalle var gift med Maj.  Flera av deras pojkar blev sjömän. En av sönerna, Sven, ser vi på bilden.
Idag äger sonen Roy fastigheten och bor där tillsammans med sin son.

Maj Bäckström
Kalles och Majs yngste
son Göran.

 

 

Två av de äldre sönerna, Sune och Hans-Erik, då de gick i Långlöts skola.

Näst yngste sonen Sven. 

Till vänster näst
äldste sonen Roy.

 Sune och Roy.
Båda bröderna arbetade som sjömän och gjorde många resor över de stora haven. 

 

Hjalmar Johanssons verkstad
 

 Lerkaka 40


Helge Johansson

Förre fiskaren Hjalmar Johansson som bodde på fastigheten norr om Bäckströms på Folkeslunda 12:1,
byggde en verkstad på andra sidan landsvägen. Hjalmar arbetade där som smed och mekaniker under några år.
Senare köpte Helge och Märta Johansson verkstaden och byggde om den till sommarbostad. Båda kom ursprungligen från Lerkaka.
Idag är det nya ägare och används som fritidshus. Bakom Hjalmars verkstad har det byggts en villa.


Albin Nilssons stuga

Hjalmar Johansson

Innan Hjalmar byggde sin smedja, fanns på samma plats en gammal stuga. Den revs förmodligen på 1940-talet.

Albin hälsar på hos sin syster Selma Nilsson som bodde öster om Folkeslunda by. Platsen var också Albins barndomshem.
Pojken på bilden är Albins systerdotter, Ingeborgs son. Albin bodde i Stockholm några år på 1890-talet.
Han var även i Amerika under fem år, från 1901 till 1906. På 1910-talet var han arrendator till Folkeslunda nr 2,
 Emil Jonssons gård. Stugan i Lerkaka ägdes tidigare av Lars Peter Olsson. Albin köpte fastigheten av Olssons arvingar.
Albin var ägare till den södra kvarnen i kvarnraden väster om landsvägen i Folkeslunda.

Stugan ägdes och beboddes av jordbruksarbetaren Albin Nilsson under åren 1913 till 1940.

 

Frideborg och Bertil Olssons fastighet
 

 Lerkaka 36
 


Frideborg Karlsson


Karl Karlsson

 

 

Lerkaka 34

Efter att Vänlig-Gottfrid hade gått bort flyttade hans familj till den här platsen som är belägen öster om landsvägen mitt för Bäckströms. Här bodde dottern Sigrid Karlsson samt hennes dotter Frideborg med sin man Bertil Olsson och tre barn.
Frideborg och modern flyttade till Sölvesborg och senare till Åsele där Frideborg gifte om sig.
Frideborgs bror Kalle Karlsson, bodde här under ett antal år. Kalle arbetade hos bönderna, bland annat i Folkeslunda.
Kalle var med i hemvärnet. Då Kalle gifte sig med sin Siv flyttade de till Mönsterås.

 

Sömmerskan Tilly Andersson – Appelsborg
 

Två av flickorna som
växte  upp hos Tilly.


Märta Söderström


Söder om Frideborgs låg platsen som kallades Appelsborg. Där bodde sömmerskan (Tilly) Göthilda Andersson.
1905 kom Tilly och modern Brita Lisa Andersdotter till Lerkaka. Tilly tog över fastigheten efter sin mor.
Tilly och hennes mor hade flera fosterbarn, bland andra Märta Söderström och en flicka som hette
Lilian Nilsson som dog 1953 14 år gammal. Även en flicka vid namn Doris Fredlund var uppväxt där.
 

 

Lerkaka missionshus
 

Doris Fredlund

Missionshuset kallades tidigare Betel

Öster om Tillys låg Lerkaka missionshus som tillhörde Långlöts-Runstens missionsförsamling.

Missionshuset byggdes i början av 1900-talet av Elsa Larssons far Alfred Karlsson i Lerkaka 3:3.

Huset användes senare som privatbostad av en äldre kvinna som hette Agnes som hade alldeles för många katter och huset missköttes. Hon kallades för "Kattmoster". Huset blev så pass förstört och nergånget så kommunen var tvungen att bränna ner huset.

Den stora bilden visar då missionshuset är nybyggt och den vänstra är från 1950-talet.

Den högra bilden är från ett tältmöte vid missionshuset i början av 1940-talet.
   
 

Malmbebyggelse södra Lerkaka
 

 
Förutom malmbebyggelsen norr om bykärnan så finns det också två stugor söder om byn, som gränsar till Bjärby. Idag har den ena stugan byggts om till en lite större villa.

 

Lerkaka kvarnar
Tidigare ägare


På 1800-talet fanns det tolv kvarnar i Lerkaka, två norr om byn och 10 söder om byn. Det står nu fem kvarnar på åsen söder om byn. Den första, från norr räknat, flyttades från Lindströms gård, (Arne Karlssons gård) på 1920-talet. Kvarnen köptes av Runstens kvarnkommitté 1951 men överlämnade den 1955 till den då nybildade Hembygdsföreningen, som nu äger alla kvarnarna.
Kvarn nummer två ägdes av Henry Johansson fram till 1956 och den tredje kvarnen var Hilding Karlssons till 1961, (Elmer Larssons gård).
Den fjärde platsen i kvarnraden var tom, eftersom Gottfred Andersson rivit sin kvarn på 1920-talet, ända till 1968, då kvarnen från husaren Einar Karlssons gård på Vanserums malm flyttades dit. Den femte kvarnen ägdes av Axel Andersson och var i bruk fram på 1940-talet. Troligen är detta den äldsta kvarnen, om det inristade årtalet 1755 är rätt tolkat. Axel Andersson skänkte kvarnen till hembygdsföreningen 1956.En äldre bild på kvarnarna.


En ännu äldre bild då det fortfarande fanns kvarnar på västra sidan om vägen. Det fanns även några stugor här som man ser på bilden.

Fler bilder på kvarnarna

       Gårdarna                                                                    

Runsten

Långlöts Hembygdsförening