Tillbaka

Linbastan i Lerkaka
Ölands enda bevarade
 
  

Linbastan var öppen för visning under Ölands Skördefesten.

 


Interiör linbastan.

 


Linbastan består av två rum. Detta är det inre rummet där man torkade linet.
Det eldades i spisen, som man ser en del av till vänster.

 


Här ser man de olika momenten under linets väg från sådd till vävning.

 


Här visar guiden hur man bråkade linet.

 


Här kardas linet.

 


I linbastan finns de mesta av redskap som behövdes för att bereda linet.

 


Lite bearbetat lin som besökaren kan beskåda.

 

Välkommen till linbastan!
 
Den är öppen under sommaren.
 Runstens Hembygdsförening.

 

Tillbaka

Foto: Copyright©Birger Ohlson 2006