Tillbaka Lerkaka
- kulturmiljön i bilder
 
 
  

Lerkaka sett från Bjärby sjögata.

 


Lerkaka kvarnrad med linbastan till vänster.

 


Välkomstskylt.

 


Lerkaka sjögata.

 


De fem kvarnarna med bysmedjan i bakgrunden.

 


Linbastan och hembygdsföreningens stuga i Tornlunden.

 


Kvarnvinge och Tornlunden.

 


Kvarnstubbe och Tornlunden.

 


Runstenen och Tornlunden.

 


Runstenen i närbild.

 


Lerkaka f.d. bysmedja.

 


Den gamla smedjan.

 


Kvarnraden och linbastan sedd från smedjan.

 


Kvarn med Bjärby och Runstens kyrka i bakgrunden.

 


Södra delen av Lerkaka by.
 

 

 

 
Tillbaka Foto: Birger Ohlson ©2006